Stichting

Spaensweerd is aangesloten bij de Nederlandse Tuinenstichting. De tuinen worden opengesteld voor bezoekers. Met de gemeente Brummen is nauw overleg over het realiseren van verbeteringen in het kader van de Visie Landgoederen. Spaensweerd maakt deel uit van de kopgroep Landgoederen, die de beleving van het cultuurhistorisch erfgoed stimuleren. De investeringen die daarvoor moeten worden gedaan hebben allen betrekking op de tuinen. Om een natuurhistorisch verantwoord beplantingsbeleid te realiseren zal tuinhistorisch onderzoek verricht moeten worden naar de oorspronkelijke beplanting uit het midden van de negentiende eeuw toen de tuin haar Engelse landschapstijl kreeg. Het bestuur nodigt een ieder, die zijn of haar kennis en kunde daaromtrent met ons wil delen, uit om contact op te nemen via info@spaensweerd.nl. Een bezoek aan de tuin is mogelijk op afspraak.

Statuten

Jaarverslag 2020 en 2021 en beleidsplan

ANBI Informatie Spaensweerd